home 커뮤니티 청산도풍경

청산도풍경 가 을 길
2011-11-09 22:50:00
솔바다펜션 (skm9417) <>
112.164.76.127

 

 

 

흰구름... 푸른바람... 가을빛바다...


 

 
 
 
 
 
흰억새... 굽어간길... 마른발걸음...

 
 
 
 
콧노래 슬로길따라
 
가녀린 쑥부쟁이 말을걸고...

 
 
 
 
 
 
미소 가득한 들국화도 반겨서...

 
 
 
 
 
 
그향기 담을까 카메라를 대어보지만...

 
 
 
 
 
 
얼마를 걸었을까 궁금해질 때 답을 주고...

 
 
 
 
 
 
 
청산의 가을길 끝자락에 남겨진 한마디...


 

 
 
 
 
 
 
저 거북이같은 삶이 내옆에 늘 있으면 안될까?!
 
어느 순간 내그림자가 지쳐 멀어져있을 때 다시 천천히 그길 걸어요~