home 커뮤니티 청산도풍경

청산도풍경 가을이구나! ~^^*
2013-10-03 14:26:01
솔바다펜션 (skm9417) <>
218.157.58.87

 

 

청산도의 가을빛

 

                                                                   속깊은 하늘

                                                                   새침한 햇빛

                                                                   짓궂은 구름

                                                                   꾸러기 바람

                                                                   굽이도는 황톳길

 

                                                                   그리고 가녀린 코스모스...

 

 

 

 

 

 

 

청산가을보러 완도항에 모인 관광객~

차도 사람도 단풍물결이네요 ^^*