home 커뮤니티 슬로우사진첩

슬로우사진첩 가을여행
2012-10-31 22:11:35
솔바다펜션 <>

 

 

 

가을항구가 부지런합니다.

느림까페 구석에 웅크린 가을...
 

 
 
 
 
 
액자속 사무친 가을사연 들으며
 

 
 
 
 
바다내음에 흘러간 가을을 부릅니다.
 

 
 
 
 
터벅터벅 시린 길에
 

 
 
 
 
 

홀로 가을 만지고

 

 
 
 
 
빛고은 향에서 숨은가을도 찾으며
 

 
 
 
 
여름의 상처 안아준 가을
  

 
 
 
 
그런 가을,
 
 
그이가 너무 좋습니다. 

 

 

 

 

 

시월의 마지막날에...

 

 

 

 

댓글 1개